"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Kontakt


 

"KULA-PROJEKT" d.o.o biro@kula-projekt.co.rs
Đure Daničića 6, 11000 Beograd  
   
Tel/Fax +381 11 3225 468  
Direktor: Nataša Ilić dipl.inž.arh. natasailic@kula-projekt.co.rs
Projektant: Milena Lazarević dipl.inž.arh. milenalazarevic@kula-projekt.co.rs
Projektant: Ana Nešković Trujić dipl.inž.građ. ananeskovictrujic@kula-projekt.co.rs
Projektant: Dragana Damjanović dipl.inž.arh. draganadamjanovic@kula-projekt.co.rs
Projektant: Zorana Marković dipl.inž.arh. zoranamarkovic@kula-projekt.co.rs
Tel/Fax +381 11 3228 114  
Projektant: Slobodan Milić dipl.inž.građ. slobodanmilic@kula-projekt.co.rs
Projektant: Zoran Glavinić građ.teh. zoranglavinic@kula-projekt.co.rs
Projektant: Marko Glavinić dipl.inž.arh.