"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Konkursno rešenje pet obdaništa u Beogradu - 2010


Predmet izrade Konkursnog rešenja je pet kombinovanih dečjih ustanova na različitim lokacijama na teritoriji grada Beograda: Bežanijska kosa, blok 61, blok 67 u okviru Univerzitetskog naselja, mesto Stubline kod Obrenovca i Banjica.
Koncept idejnog rešenja je takav da u formi pravilnog modularnog rasporeda smesti sve sadržaje kojima zadovoljiva propise vezane za ovu vrstu objekata: Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu „Sl. glasnik RS“, br. 50/94 i 6/96 i Odluka o donošenju normativa za planiranje, izgradnju i opremanje predškolskih ustanova „Sl. list grada Beograda“, br. 11/72.

Osnovni principi funcionalnog rešenja objekata su:

 • Prilagodljivost rešenja – od ovakvog modularnog rešenja se dodavanjem ili oduzimanjem konstruktivnog rastera po dužini lako može formirati vrtić sa većim ili manjim brojem grupa
 • Položaj objekta na parceli prilagodjen pretežno južnoj orijentaciji, pristupnim saobraćajnicama i mogućnosti pristupa vatrogasnih vozila
 • Izrazita kompaktnost objekta sa upuštenim ulazima i zastakljenim terasama
 • Maksimalan broj prostorija dnevnog boravka orijentisan ka jugu
 • Maksimalan broj prostorija smešten na sprat zbog južnog osunčanja svih prostorija - bilo preko fasade ili krova
 • Položaj ulaza prilagodjen položaju objekta na parceli
 • Pešački prilazi su prilagodjeni invalidima (ulazna rampa)
 • Višenamenski prostor u sklopu ulaznog hola i stepeništa

 

Tako su dobijena tri tipa rešenja u okviru ovog koncepta:

 • tip A –rešenje sa ostvarenom bruto kvadraturom 1596.17 m², u koje se smešta 14 grupa za boravak dece, primenjeno na lokacijama Bežanijska kosa i Univerzitetsko naselje
 • tip B – rešenje sa ostvarenom bruto kvadraturom 1898.00 m², sa 16 grupa za boravak dece, primenjeno na lokaciji Blok 61
 • tip C – rešenje sa ostvarenom bruto kvadraturom 1571.89 m², sa smeštenih 12 grupa za boravak dece, primenjeno na lokacijama Stubline i Banjica.

 

Projekat: Konkursno idejno rešenje

Autori: Zorica Penušliski d.i.a., Dragana Damjanović d.i.a., Nataša Ilić d.i.a., Tanja Kecman d.i.a., Dušan Mirković d.i.m., Dejan Milojević d.i.e.

Model: Zorica Penušliski d.i.a.