"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Stambeno-poslovni kompleks - Hanti Mansisk


U ulici Doronjinoj, 

Hanti Mansisk, Rusija
Idejni projekat

Autori:
Nataša Ilić i Milena Lazarević

Model:
Svetlana Mladenović

Projektovano 2003.