"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Poslovni prostor preduzeća NIS-Energogas


NIS-Energogas

Za preduzeće "NIS-Energogas" su urađeni projekti za tri poslovna objekta: dva poslovna prostora za sastanke u samom centru grada i jedna nadstreha na ulazu u krug poslovnih objekata na Autoputu. Sva tri projekta su rađena sa idejom da se kroz savremeni arhitektonski izraz vizuelno reprezentuje snažan uticaj ovog preduzeća.

Poslovni prostor preduzeća "NIS- Energogas” Terazije 13, se sastoji  od reprezentativne sale za sastanke sa značajnim stranim i  domaćim poslovnim partnerima, kao i od luksuznog poslovnog apartmana za smeštaj gostiju preduzeća.

Rešenje enterijera je ponuđeno u dve varijante:
Prva varijanta je sa drvenim pregradama između prostorija, i  drvenom stolarijom kao vizuelnom dominantom i hromatskim akcentom.
Druga varijanta je urađena u tonovima pastelnog dela spektra, sa pregradama od peskiranog stakla, i lakoćom kao osnovnim vizuelnim zahtevom.

Objekat:
Poslovni prostor br. 8 "NIS- Energogas” Terazije 13, Beograd

Projekat:
Elaborat tehničkog održavanja
i projekat enterijera

Investitor:
"NIS-Energogas” Auto put 11, Beograd

Autori:
Milena Lazarević i Nataša Ilić

Model:
Slobodan Kovačević