"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Enterijer pošte 11350 u Katićevoj ulici


Enterijer Pošte 11350 Beograd TKC u Katićevoj ulici

Sveden i ergonomski enterijer šalter sale i pripadajućih prostorija je projektovan prema svim zahtevima investitora uz upotrebu korporativnih boja u enterijeru, kao snažnih vizuelnih akcenta.

Površina intervencije: 75m2

Autori: Nataša Ilić d.i.a., Milena Lazarević d.i.a. i Dragana Damjanović d.i.a.

Fotografija: Predrag Miladinović