"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Poslovni prostor preduzeća Dunav osiguranja


„Dunav osiguranje“ a.d.o.
glavna filijala u Dobračinoj 1, Beograd


Izvedeno 2008. godine.

Fotograf:
Predrag Miladinović