"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Poslovni prostor preduzeća NIS-Energogas


NIS-Energogas

Za preduzeće "NIS-Energogas" su urađeni projekti za tri poslovna objekta: dva poslovna prostora za sastanke u samom centru grada i jedna nadstreha na ulazu u krug poslovnih objekata na Autoputu. Sva tri projekta su rađena sa idejom da se kroz savremeni arhitektonski izraz vizuelno reprezentuje snažan uticaj ovog preduzeća.

Predmet razrade enterijera je Poslovni prostor preduzeća ’’NIS- Energogas’’ u ulici Maršala Birjuzova br. 3-5, u Beogradu.

Cilj projekta je da se osavremeni zastareli enterijer koji nije ispunjavao rastuće zahteve modernog poslovanja. Pored hola, enterijerski je detaljno razrešena i fleksibilna velika sala u kojoj se mogu priređivati konferencije, predavanja sa projekcijama ili kokteli. U svrhu prikazivanja materijala uz predavanja postavljena su dva projekciona platna u središtu sale, a za odvijanje konferencija obezbeđeno je priključenje sistema za ozvučenje. Oprema sale je takva da u potpunosti zadovolji sve savremene poslovne potrebe.

Objekat:
Poslovni prostor,
ul. Maršala Birjuzova 3-5, Beograd

Projekat:
Investiciono-tehnički elaborat
i projekat enterijera

Autori:
Nataša Ilić i Milena Lazarević

Investitor:
"NIS-Energogas” Auto put 11, Beograd

Model:
Slobodan Kovačević