"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Porodične kuće

Jednoporodična kuća – građevinski pandan osnovnoj društvenoj ćeliji, je mesto gde porodica zadovoljava svoje mnoge potrebe. Analizom tih potreba, projektujemo komforan, funkcionalan, i jedinstveno porodični prostor.


Kuća u Ripnju
Kuća u Ripnju

Porodična kuća u Ripnju - projekat izgradnje

Porodična kuća na Lekinom brdu
Kuća na Lekinom brdu

Prodična kuća na Lekinom brdu - rekonstrukcija i drogradnja

Porodična kuća na Srebrnom jezeru
Kuća na Srebrnom jezeru

Porodična kuća, Turistički kompleks “Silver Lake“, naselje Beli Bagrem, Veliko Gradište Konkursno rešenje