"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Poslovno-stambeni objekat, Su+Pr+3+Pk u ul. Živka Davidovića 93


P=1050m2, podzemnih

i nadzemnih etaža

Geometrijski formalan objekat na kosom terenu, nagnutom ka ulici. U veoma zapuštenom okruženju ovaj objekat se pojavljuje kao predvodnik savremenih objekata koji koriste konfiguraciju terena i sjajnu vizuru koja se pruža sa ovog mesta.

Autori:
Nataša Ilić i Milena Lazarević

Izvedeno 2007.