"KULA-PROJEKT"  d.o.o. Beograd
Preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering

Projekat: Stambeno-poslovni objekat Po+Pr+6, u ul. Vojvode Stepe 176-178


P=2100m2 nadzemnog i 360m2 podzemnog prostora

Zbog ogranicenja koja je nametao urbanistički plan (građevinska linija, spoljašnje parkiranje), objekat je formiran kao kompaktan, jednostavan, uzidan objekat, orjentisan ka ulicama Vojvode Stepe i Dimitrija Stamenkovića, kao i sopstvenom dvorištu.
Forma objekta je nastala pod uticajem predratne moderne, a u skladu sa tim, fasada ima naglasenu horizontalnu podelu.

Autori:
Nataša Ilić i Milena Lazarević

Izvedeno 2009.